Aanbevolen : Volvo onderdelen - opkoper auto
 Waar Op Letten Auto Verkopen  thumbnail

Waar Op Letten Auto Verkopen

Published Nov 14, 23
7 min read


Zo moet de koper, althans voor zover uw pand gelegen is in een zogenaamde “ontvoogde” gemeente, worden meegedeeld of er voor het onroerend goed een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt en moet de meest recente stedenbouwkundige bestemming vermeld worden. auto verkopen kosten. Verder dient de koper ook geïnformeerd te worden over de dagvaardingen betreffende stedenbouwkundige overtredingen, de op het goed rustende voorkooprechten, vermeld in artikel 2

De zogenaamde “ontvoogde” gemeentes zullen u een stedenbouwkundig uittreksel afleveren, waaruit de bovenstaande informatie zal blijken. De niet ontvoogde gemeentes zullen tot aan hun daadwerkelijke ontvoogding hun gebruikelijke stedenbouwkundige inlichtingen blijven afleveren. In dit laatste geval zal de informatieplicht minder omvangrijk zijn (auto verkopen 2016). Eens het stedenbouwkundig uittreksel aangevraagd, kan er publiciteit gevoerd worden voor uw pand

De miskenning van deze stedenbouwkundige informatieplicht wordt gesanctioneerd (geldboete en/of gevangenisstraf). In bepaalde gevallen kan zulks zelfs leiden tot de nietigverklaring van de verkoop. Bij elke "overdracht van een grond" is er een bodemattest vereist. De verkoop van uw pand wordt beschouwd als een dergelijke overdracht en een bodemattest is dan ook noodzakelijk.

Tegen 2032 moet iedere eigenaar van onroerende goederen over een asbestattest beschikken, voor zover zijn gebouw dateert van voor 2001 (hoe kan ik mijn auto verkopen). Dit attest kadert binnen het Vlaamse asbestafbouwbeleid. Werd aan de bouw van uw pand begonnen na 1 mei 2001 of werden er sinds die datum werken aan uitgevoerd door één of meerdere aannemers, dan zal u het door de veiligheidscoördinator of aannemer opgemaakte postinterventiedossier dienen over te maken aan de koper

Hierin vinden we de architecturale plannen terug, evenals de plannen van de technische installaties, zoals bijvoorbeeld elektriciteit. auto verkopen overledene. Daarnaast zal het postinterventiedossier ook melding maken van de volgende gegevens: de namen en contactgegevens van de betrokken architect, veiligheidscoördinator en aannemers, de gebruikte materialen, … Betreft uw pand een appartement, dan dient de koper eveneens een inzicht in de mede-eigendom verschaft te worden

Auto Verkopen Waar Beslag Op Ligt

Het betreft de volgende inlichtingen: het bedrag van het werkkapitaal en reservekapitaal, het bedrag van uw eventuele achterstallen, de toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng, de hangende gerechtelijke procedures, de notulen van de algemene vergaderingen van de laatste drie jaar, de periodieke afrekeningen van de lasten van de laatste twee jaar en een afschrift van de recentste balans die door de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars werd goedgekeurd. - auto verkopen meldcodea.v. de verkoop van uw pand. Wel dient deze gekeurd te worden voor de ingebruikname en dienen bepaalde tanks, meer bepaald alle ondergrondse en de bovengrondse met een capaciteit van meer dan 5. 000 kg, periodiek gekeurd te worden. Er bestaat dan wel geen specifieke informatieplicht naar uw koper toe, als verkoper heeft u wel steeds een algemene informatieplicht.

.t. uw pand dient u te verstrekken aan de koper - anwb auto verkopen prijs. Ook dus de informatie omtrent de stookolietank. Het is raadzaam om duidelijke afspraken te maken omtrent de stookolietank en deze afspraken ook schriftelijk vast te leggen. 5 jaarlijks 2 jaarlijks Art. 6. 5.5. 4* 3 jaarlijks 5 jaarlijks Jaarlijks Art

.5. 4* 3 jaarlijks *Art. 6. 5.5. 4: de opslaginstallatie dient steeds in goede staat van werken en onderhoud te verkeren, in het bijzonder om elke mogelijkheid van verontreiniging van het milieu te voorkomen - auto verkopen sneek. U bent niet verplicht om n. a.v. de verkoop van uw pand uw installatie van de centrale verwarming te laten keuren

Daarnaast is een verwarmingsaudit vereist voor een installatie op leeftijd (meer dan vijftien jaar) met een vermogen van meer dan 20 k, W. Ook hier bestaat er geen specifieke informatieplicht naar uw koper toe, doch u begrijpt uiteraard wel dat dit alles ook meer dan interessante informatie is voor uw koper.

Zelf Auto Verkopen Waar Op LettenNog vragen bij de verkoop van uw woning? Onze makelaar in uw buurt helpt u graag verder! . beste manier om auto te verkopen.

We krijgen heel wat vragen van mensen wiens wagen met Euro-norm 5, of zelfs een nog meer recente norm, niet door de autokeuring geraken doordat hij niet slaagt voor de roettest. Wat is er precies aan de hand en wat kun je doen? Enkele vragen en antwoorden. Sinds deze zomer ondergaan dieselwagens een nieuwe testprocedure bij de autokeuring.

De nieuwe procedure geldt echter alleen voor wagens met Euro 5(a)-norm, die vanaf 2011 op de markt kwamen, of met de latere Euro 6-norm. auto verkopen aan handelaar documenten. Oudere wagens, Euro 0 tot Euro 4, vallen onder de oude uitstoottest. auto opkopers vlaanderen. De oude test, de “opaciteitstest”, bleek niet geschikt om de uitstoot van Euro 5- en Euro 6-motoren te meten

Aangezien de roetdeeltjes van de recentere Euro-normen erg klein zijn, bleek deze test niet meer te werken. De nieuwe test is wel een deeltjesteller en kan de aanwezigheid van roet daardoor op een meer verfijnde manier meten. zakelijke auto naar prive verkopen. Voor de nieuwe partikelmeting moet de motor ook niet langer op hoge toeren draaien, maar is een klein staal van de uitstoot terwijl de wagen stationair draait voldoende om de test te kunnen uitvoeren

Dat is een erg hoge waarde die, als ze overschreden wordt, duidt op een ernstig probleem. Zit je boven dat miljoen partikels, dan krijg een “rode kaart". De roetfilter is dan stuk of weggehaald, en moet binnen de 3 maanden vervangen worden (auto met kapotte turbo verkopen). Daarna moet je jouw voertuig opnieuw voorrijden bij de technische keuring

Auto Verkopen Waar Beslag Op Ligt

De roetfilter moet dan binnen de 12 maanden worden vervangen - auto verkopen aan particulier btw. Als je voertuig minder dan 250 000 fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijg je een groene kaart. Voertuigen die zich dan weer in de grijze zone tussen 250 000 en 1 miljoen fijnstofdeeltjes bevinden, krijgen een groene kaart met een melding van de overgangsperiode van 2 jaar

Bij dieselwagens met directe injectie worden die opgevangen door een filter, de katalysator. De filter reinigt zichzelf door de partikels te verbranden als de temperatuur heel hoog oploopt, maar als je enkel korte afstanden doet, wordt de katalysator niet warm genoeg en worden de partikels dus ook niet verbrand. auto verkopen particulier gratis. De katalysator van je wagen moet voldoende kunnen opwarmen om de roetpartikels te verbranden

Volgens schattingen rijden er vandaag in Vlaanderen zo’n 150 000 dieselwagens rond met een gefraudeerde of defecte roetfilter. Volgens de instanties is dat net de reden waarom deze nieuwe deeltjestellertest werd ingevoerd. Normaalgezien krijg je geen inzage in de concrete resultaten van je autokeuring - auto verkopen gratis sites. Maar je kunt ze zeker opvragen

Nee, vaak kan hij dat niet. De meeste garagisten hebben nog niet de juiste meetapparatuur om de meting op de nieuwe manier uit te voeren of apparatuur die op dezelfde manier meet als in het keuringscentrum. Als de hoge uitstoot wordt veroorzaakt door een vervuilde katalysator, dan zou je kort voordat je naar de autokeuring gaat – dat kan ook enkele dagen ervoor zijn – gedurende minstens een uur aan een hoge snelheid moeten rijden, d.

minstens 70 km per uur (auto verkopen aan garage zonder inruil). Dan is de kans groter dat er een regeneratiecyclus op gang komt waarbij de partikels worden verbrand. Je garagist kan ook proberen het probleem op te lossen door de filter te reinigen met speciale producten. Maar in sommige gevallen zal de filter moeten worden vervangen, wat een kostelijke zaak is

Welke Papieren Om Auto Te Verkopen

En je hebt geen garantie dat het probleem ook daadwerkelijk is opgelost. Heb je al het mogelijke al geprobeerd en wordt de wagen nog steeds afgekeurd door de nieuwe meetprocedure? Dan kun je uitwijken naar Wallonië voor een volledig nieuwe keuring. Een dieselwagen met Euronorm 5a zal daar door de keuring geraken (tenzij er andere problemen zijn).

Een gedeeltelijke keuring wordt uitgevoerd die de controle inhoudt van de koppelingsinrichting, de bevestiging en de elektrische aansluiting ervan. Op het einde van de keuring wordt een keuringsbewijs uitgereikt met de vermelding “normaal gebruik (koppeling)" met een geldigheidsduur tot het ogenblik waarop het voertuig 4 jaar oud wordt - een auto verkopen. Hiervoor kan geen afspraak gemaakt worden

Een technische herkeuring wordt uitgevoerd - uw auto verkopen. De koppelingsinrichting, bevestiging en de elektrische aansluiting worden gecontroleerd. Er wordt een keuringsbewijs uitgereikt met een geldigheidsduur van 1 jaar ten opzichte van de volledige technische keuring. Een voertuig kan in elk keuringsstation voorgereden worden voor een keuring trekhaak. Voertuigen kunnen voor een volledige keuring trekhaak met of zonder afspraak voorgereden worden

Het laten plaatsen van zonnepanelen betekent een uitbreiding van de elektrische installatie. auto snel verkopen belgie. Om die reden is het wanneer je zonnepanelen plaatst. Info over de werking van een keuring en prijzen vind je hier. : Een AREI-keuring (Algemeen Reglement op de Elektrische installaties) is verplicht in volgende gevallen: Bij een nieuwe elektrische installatie

Latest Posts

Autohandelaar Scherpenzeel

Published Feb 13, 24
7 min read

Auto Opkoper Online

Published Jan 27, 24
7 min read