Aanbevolen : Volvo onderdelen - opkoper auto
 Autohandelaar Scherpenzeel  thumbnail

Autohandelaar Scherpenzeel

Published Feb 13, 24
7 min read

Daarnaast zijn er de garagenetwerken 1,2,3 Auto, Service, Garage Requal, Garage AD Expert en AD, Vip Partner en Tech, Expert. De groep heeft partnerschappen met verschillende leveranciers van auto-onderdelen, garage-uitrusting en verbruiksgoederen om de behoeften van zijn netwerken te ondersteunen - autohandelaar rdw erkend. Doyen Auto heeft klanten in België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland

Belangrijk voor de garagebedrijven zijn de producten, de service, de technische bijstand en de ondersteuning die hoort bij de garagenetwerken. autohandelaar rdw erkend. Elektrische en hybride voertuigen Op Autotechnica werd duidelijk dat Doyen Auto niet blijft stil zitten. Een deel van de stand had als thema de werkplaats van de toekomst al begint die toekomst eigenlijk al vandaag

Voor zo ver dat nog het geval niet is, zullen deze voertuigen onvermijdelijk in de werkplaats komen bij onafhankelijke garages of 16 Info GARAGEMei 2022garages die bij een netwerk horen. Bij Doyen maken ze zich sterk dat qua onderdelen nu reeds aan 80% van de referenties kan voldaan worden. autohandelaar rdw erkend. Het aanbod met onderdelen zal stelselmatig uitbreiding kennen

Doyen heeft bovendien een heel assortiment vanaangepaste gereedschappen en veiligheidsattributen die van pas komen in de werkplaats (autohandelaar rdw erkend). Dat gaat van veiligheidshandschoenen en degelijk geïsoleerd gereedschap tot uitrusting om auto’s methoogspanning op een veilige manier af te bakenen in en rond de werkplaats. Doyen laat zich voor die zaken voor een groot deel beleveren door Kemtex dat het Franse Secure Car Elec vertegenwoordigt

Het grote praktische voordeel is dat de auto daardoor niet ongewild accelereert - autohandelaar rdw erkend. Anders uitgedrukt: de aandrijving wordt uitgeschakeld. Dat vergroot uiteraard de veiligheid in zowel de werkplaats als tijdens het slepen en depanneren. De ‘Emergency Plug’ is ook voorzien van een knop om de laadklep te openen. Requal nu ook met olie en garage-uitrusting Requal is het huismerk voor onderdelen van Doyen Auto

Autohandelaar Nieuw Vennep

Bedoeling is de rendabiliteit van garages te verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Volgens Doyen Auto biedt Requal een kwaliteit die vergelijkbaar is met die van originele auto-onderdelen maar dan voor een prijs die gemiddeld 25% lager ligt. Dat voordeel reserveert Doyen Auto voor de garages die aangesloten zijn bij de netwerken van API en Autodistribution.

Er is keuze uit twaalf soorten motorolie en drie soorten transmissieolie die allen het Requal label dragen. autohandelaar rdw erkend. Technische bijstand Doyen Auto heeft altijd al de rol van voorloper gespeeld in het bijstaan van de niet merk gebonden garages. Voorbeeld daarvan is de Drive interface die op de auto wordt aangesloten en waarmee de gegevens worden doorgestuurd naar de technische experts van Doyen

qual-label (maandelijkse fee € 199) - autohandelaar rdw erkend. Al deze netwerken gaan samen met een marketingondersteuning en het aankleden van de garage. Garages die enkel willen genieten van de technische bijstand kunnen dat door een Tech Expert of een Vip Partner te worden, telkens voor een maandelijkse fee van € 149. Garagenetwerken Doyen Auto heeft verschillende garagenetwerken die als het ware op maat van de wensen en behoeften van een niet merk gebonden garage zijn gemaakt

Maar soms moet het. In het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2022 zijn de wijzigingen gepubliceerd in verband met commerciële nummerplaten. Er zijn nog altijd drie types: de Y-, Z- en V-platen. autohandelaar rdw erkend. Wel zijn de manieren waarop en door wie die mogen gebruikt worden, verandert. We brengen een duidelijk overzicht

De Y-platen zijn proefrittenplaten, de Z-platen zijn handelaarsplaten en de V-platen zijn beroepsplaten. Het onderscheid is belangrijk vooral om te weten door wie en wanneer ze mogen gebruikt worden (autohandelaar rdw erkend). We brengen een overzicht per categorie. Y-platen of proefrittenplaten, Wie dacht dat Y-platen voor allerhande proefritten op om het even welk voertuig kunnen geschroefd worden, kan maar beter meteen zijn mening herzien

Autohandelaar Beek En Donk

Deze platen zijn in de eerste plaats bedoeld voor bevoegde (lees erkende) constructeurs of bouwers van motorvoertuigen of aanhangwagens. Verder komen nog in aanmerking onderzoekscentra van instellingen van hoger onderwijs die door de overheid zijn erkend, gesubsidieerd of georganiseerd. Derde groep zijn de organisatoren van proefritten met autonome voertuigen - autohandelaar rdw erkend. In de vierde groep vinden we de bedrijven die testen uitvoeren op onderdelen of systemen die bij een voertuig horen

Concreet zijn dat erkende technische centra voor de goedkeuring van voertuigen en voertuigonderdelen. Hun aantal is beperkt tot een tiental waarvan Vinçotte wellicht het meest bekende is (autohandelaar rdw erkend). De proefrittenplaten hebben een heel strikt en goed omlijnd toepassingsgebied, zoveel mag duidelijk zijn. De proefrittenplaten mogen enkel worden gebruikt voor het testen of het rijden naar een testplaats

Privégebruik is uitgesloten en de voertuigen mogen enkel gebruikt worden door personen en werknemers die verbonden zijn aan de eerder vermelde bedrijven. Aan boord van het voertuig moet bovendien een testprogramma aanwezig zijn en een attest waarbij de bestuurder de toelating heeft om het voertuig te besturen. Die toelating komt van de houder van de nummerplaat, in de praktijk is dat dus de werkgever.

Daarvoor komen eerder de handelaarsplaten en de beroepsplaten in aanmerking (autohandelaar rdw erkend). 18 Info GARAGEMei 2022Z-platen of handelaarsplaten, De fameuze Z-plaat blijft behouden en is bedoeld voor voertuighandelaars die zo bij de ‘Kruispuntbank van Ondernemingen’ zijn ingeschreven. Maar, en dat is belangrijk, een Z-plaat kan enkel op voertuigen die hun eigendom zijn

Als de handelaar het voertuig heeft verkocht, dan heeft hij wel de toelating om het voertuig met de Z-plaat tot bij de klant, de nieuwe eigenaar, af te leveren. Ook de aflevering tot bij een haven of een treindepot bedoeld voor verder transport is toegelaten. Maar wat zeker niet mag is dat het bedrijf ‘zijn’ handelaarsplaat gebruikt op een voertuig dat door een collega of leverancier in consignatie is gegeven of dat door een particulier is gedeponeerd om het voor zijn rekening te verkopen.

Wat Heb Je Nodig Bij Het Verkopen Van Je Auto?

Wel is het toegelaten om een Z-plaat te gebruiken tussen het garage- of carrosseriebedrijf en het keuringsstation. Anders uitgedrukt: naar de keuring gaan met een Z-plaat kan maar met een niet gekeurde auto rond rijden om bijvoorbeeld aan een potentiële klant te tonen en te demonstreren, kan zeker niet. autohandelaar rdw erkend. In dat laatste geval moet de auto wel degelijk gekeurd zijnWie mag met handelaarsplaten rijden? Hier maakt de wetgever in de eerste plaats een onderscheid tussen een ‘natuurlijk persoon’ en een ‘rechtspersoon’. Met ‘natuurlijk persoon’ wordt bedoeld een eenmanszaak. Die zaakvoerder mag uiteraard ‘zijn’ Z-plaat gebruiken maar het mag ook door familieleden die als helpers van een zelfstandig werknemer zijn aangegeven.

De houder van de Z-plaat kan ook een rechtspersoon -lees vennootschap- zijn. autohandelaar rdw erkend. Dan is het gebruik van de Z-plaat beperkt tot de bedrijfsleiders en de werknemers van de onderneming. Wel moeten die werknemers van de werkgever een attest, een schriftelijke toelating dus, bij zich hebben. Voor een voertuig met een handelaarsplaat is er geen enkele beperking wat gebruik aangaatHet voertuig mag worden gebruikt alsof het een gewone rode kentekenplaat heeft. Er is geen enkele beperking van het aantal personen dat zich aan boord bevindt, noch van de dag -zaterdag en zondag zijn geen probleem- of het tijdstip (autohandelaar rdw erkend). Auto Inkoop. Bezoldigd vervoer -en dat is toch wel belangrijk om weten- mag dan weer niet

Maar er is een belangrijke uitzondering. In de Benelux is er een akkoord gesloten met Nederland en het Groothertogdom Luxemburg waardoor voertuigen met handelaarsplaten toegelaten zijn in wat ‘het kader van een commerciële handeling’ wordt genoemd. autohandelaar rdw erkend. Een daguitstapje met de kinderen naar de Efteling kun je moeilijk een commerciële handeling noemen en kan dus niet

Autohandelaar Oudenbosch

Maar ook hier zijn enkele welgekomen en vooral praktische uitzonderingen. autohandelaar rdw erkend. Zo mag het uitlenen of verhuren van een voertuig met een Z-plaat als vervangwagen aan een persoon die zijn eigen voertuig heeft binnengebracht voor een onderhoudsbeurt of een herstelling. Wel moet die klant een schriftelijke toelating van de garagehouder bij zich hebben om het voertuig te mogen gebruiken

Bovendien moet de klant in het bezit zijn van het inschrijvingsbewijs van zijn eigen voertuig dat hij in de garage of het carrosseriebedrijf heeft achtergelaten (autohandelaar rdw erkend). Als het voertuig (nieuw of tweedehands) in orde is voor periodieke technische keuring mag het bij wijze van demonstratie worden uitgeleend aan bijvoorbeeld een potentiële klant

Een attest dat het gebruik toelaat, moet in het voertuig aanwezig zijn. Er is wel een versoepeling voor de aanvraag van een handelaarsplaat (autohandelaar rdw erkend). Dat kan nu het ganse jaar door. In principe wordt één handelaarsplaat per twaalf verkochte voertuigen (binnenhet jaar) toegekend. Die verkopen moeten uiteraard met de passende facturen worden bewezen

Latest Posts

Autohandelaar Scherpenzeel

Published Feb 13, 24
7 min read

Auto Opkoper Online

Published Jan 27, 24
7 min read